grāmatu apgāds    
SākumsPar uzņēmumuSagatavošanāNOTIKUMIKontakti
Oriģinālliteratūra
Zinātniskā un lietišķā literatūra
Tulkotā daiļliteratūra
Bērnu un jauniešu literatūra
Dzeja un aforismi
Praktiskā literatūra
Tūrisma literatūra
Kalendāri
mūsu Partneri

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA TRIJOS GADSIMTOS. Egils Zirnis
Grāmata veltīta Rīgas Latviešu biedrības 150. gadskārtai. No 1868. gada līdz 2018. gadam noiets sarežģīts ceļš. Rīgas latviešu biedrības darbības vēsturē ir trīs lieli posmi - līdz Latvijas valsts dibināšanai, starpkaru Latvijā un pēc neatkarības atjaunošanas.
JŪGENDSTILA ARHITEKTŪRA LATVIJĀ /ART NOUVEAU ARCHITECTURE IN LATVIA. Jānis Krastiņš
Jūgendstils un tā ēkas uzrunā ikvienu. Namu kopskati,tēlu un detaļu romantika ir ievērojams mākslas darbs, kuru apbrīno visā pasaulē. Rīga ir viena no jūgendstila arhitektūras metropolēm, kuras vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, bet Latvijā ir vēl citas pilsētas, piemēram, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Kuldīga, Cēsis, Daugavpils, Jūrmala, Talsi, arī lauku vide ar atsevišķām ēkām gandrīz visos novados, kas veido neatkārtojamo Latvijas jūgendstila kopainu un unikalitāti Eiropas mērogā.

Apjomīgā pētījuma autors ir habilitētais arhitektūras zinātņu doktors, akadēmiķis JĀNIS KRASTIŅŠ – starptautiski atzīts jūgendstila pētnieks, kas publicējis neskaitāmus rakstus un grāmatas par jūgendstila
arhitektūru.

SAPRAST UN PIEDERĒT. Dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem. Dagmāra Beitnere

Grāmatā ir apkopoti vairāku gadu garumā veidoti raksti par dažādām tēmām – nacionālo, lokālo identitāti un pašapziņu. Cilvēka identitāti veido ne tikai ģimenes un dzimtas pieredze, tai svarīgi arī lielie vēstures stāsti. Arī ikgadējie atmiņu “kari”. Latvija nav vienīga valsts, kurā līdzās viena otrai dzīvo karojošas atmiņas, tas rāda, ka pētniecība un zinātne ir ideju, viedokļu un atziņu konfrontāciju lauks. Grāmatā iekļauti pētījumi, kuri līdz šim nav publicēti latviešu valodā.

REIZ ĒRĢLOS. Anna Kuzina
Grāmata lappusi pēc lappuses pārstaigā Ērgļu novadu, parādot tā dabas skaistumu, tapšanas vēsturi sākot no 12. gadsimta līdz mūsdienām, stāsta par sadzīvi, kultūru, kā mainījušies laiki un cilvēki kā veidojušies kultūras, politikas, izglītības, medicīnas un daudzu citu nozaru stiprie un gudrie ļaudis.
BLAUMANIS TUVPLĀNĀ. Anna Kuzina
Anna Kuzina zināšanas par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi ir krājusi vairāk nekā 30 gadus, ‍strādājot par R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāju.
Viņas sarakstītā grāmata būs labs orientieris visiem – gan literatūr­pētniekiem, gan jebkuram interesentam – pārskatāmai rakstnieka dzīves ‍un darba gaitu izsekošanai, kā arī padziļinātai iepazīšanai.


SAULES GADS. Ziemassvētki. Aīda Rancāne. Gunta Siliņa-Jasjukeviča. Ilze Briška
Saules gads sākas ar Ziemassvētkiem, seko Lielā diena, Jāņi, Rudenāji un atkal Ziemassvētki.
‍Ejot šo ciklu, mēs visu gadu gaidām Ziemassvētkus, lai atkal visu sāktu no jauna.

‍‍Šī latviešu dzīvesdziņas grāmata "Saules gads. Ziemassvētki" veltīta Ziemassvētkiem
‍un sastāv no divām daļām ‍un metodiskā pielikuma.
VIJA VĒTRA.  DEJA – MANS MŪŽŠ. Lija Brīdaka
VIJA VĒTRA ir ievērojama,  pasaulē pazīstama indiešu deju dejotāja.
‍Šogad viņa svin savu 90 dzimšanas dienu un 70 gadus kopš dejo uz skatuves. Visu savu mūžu, dejojot uz četru pasaules kontinentu skatuvēm, viņa nesusi un popularizējusi Latvijas vārdu.


‍Šī grāmata jeb albums atspoguļo visu viņas bagāto dejas mūžu. Dzejniece Lija Brīdaka daudzkārt rakstījusi par Vētru,
‍šoreiz ar radošu pieskārienu viņa paver mākslinieces galvenos radošā mūža posmus.

DZĪVĀ UPE. Valdis Rūmnieks, Edgars Mucenieks
Rīgas latviešu biedrības rakstu krājums. Raksti un pētījumi par RLB vēsturiskajām gaitām.

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA. Jānis Krastiņš, Edgars Mucenieks
Rīgas Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Šīs grāmatas mērķis ir veidot izsmeļošu pārskatu par Rīgas Latviešu biedrības apgāda, kā arī citu biedrības nodaļu un komisiju veikumu izdevējdarbībā.


LATVIEŠU BIEDRĪBAS PASAULĒ. Sastādītājas Gaida Jablovska un Stella Līpīte
Uzziņu krājumā ietvertas ziņas par 87 latviešu biedrībām. Krājuma veidošanas darbā piedalījušās latviešu biedrības no 21 valsts, tās sagatavojušas informāciju par savu pagātni, tagadni un nākotnes iecerēm.

PIEMINEKĻI MĪLESTĪBAI, UZVARĀM, ZAUDĒJUMIEM. Gunārs Kušķis, Pēteris Korsaks
Pieminekļi – sava laika liecinieki, apvīti leģendām un nostāstiem. Katrs ar savu likteni. Ceļiniek, apstājies arī tu šajās vēstures krustceļu pieturvietās. Meklē, atrodi un izzini savu novadu, savas zemes laika zīmes.

‍Grāmata izdota latviešu un vācu valodā.‍
PIESKĀRIENS. RAIMONDS PAULS. Daiga Mazvērsīte
Pieskāriens – grāmata, kura aicina iepazīt un atklāt Raimonda Paula devumu latviešu mūzikas kultūrā no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām.
VĀRKAVA. Janīna Kursīte
Rakstu krājums, kas veltīts viena Latgales novada tradicionālās kultūras mūsdienu stāvokļa atspoguļojumam.

KĀZAS LATGALĒ. Janīna Kursīte
Kā Latgalē brauca svātos, precējās, guldināja un modināja jauno pāri, kā apdziedāja, līgavu raudināja, noņēma vaiņagu, kā arī vēl simts un vienu lietu par Latgales senajām un mūsdienu kāzām – to visu lasītājs var uzzināt profesores Janīnas Kursītes grāmatā “Kāzas Latgalē”. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar dažādu gadu kāzu fotogrāfijām. Lasiet un precaties vai, ja esat jau apprecējušies, salīdziniet!

NEAKADĒMISKĀ LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA JEB NOVADU VĀRDENE. Janīna Kursīte
Profesore Janīna Kursīte no visdažādākajiem avotiem (vecām vārdnīcām, literatūras, ekspedīcijām) atradusi un cēlusi augšā aizmirstus latviešu valodas vārdus, apvienojot tos nedaudz izaicinošā nosaukumā “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdene”.

SUITU DZĪVESSTĀSTI UN ĒDIENI. Dzidra Sondore
Dzidras Sondores grāmatā „Suitu dzīvesstāsti un ēdieni” 22 suitu sievu stāstījumā tiek atklāti ļoti spēcīgu, mērķtiecīgu un izturīgu cilvēku likteņi gandrīz vesela gadsimta garumā. Daudzi likteņi ir līdzīgi, citi – ļoti atšķirīgi. Un varam tikai apbrīnot, kā ikviena grāmatas varone, saskaroties ar dažādiem dzīves līkločiem, nepadodas, neatkāpjas, bet saglabā suitu tradīcijas, dzimtas godu un lepni nes savu tautastērpu.


 
  SIA "Madris" 
Rīgā, Tallinas iela 36a, tālr. 67374020; 29906392, Rīga, LV-1001 
E-pasts: madris@madris.lv
‍Darba laiks: 10:00-17:00; sestd. svētd.- brīvs.
Sākums|Par uzņēmumu|Sagatavošanā|NOTIKUMI|Kontakti
Copyright 2010; Created By MB Studija. »