grāmatu apgāds    
SākumsPar uzņēmumuSagatavošanāNOTIKUMIKontakti
Oriģinālliteratūra
Zinātniskā un lietišķā literatūra
Tulkotā daiļliteratūra
Bērnu un jauniešu literatūra
Dzeja un aforismi
Praktiskā literatūra
Tūrisma literatūra
Kalendāri
mūsu Partneri

Jaunākie iespiestie darbi

PIE DZĪVNIEKIEM. MEKLĒ LIETAS! Suzanne Gernhoizere
Grāmata sērijā Meklē lietas! Jautrības pilnajā grāmatā, bērni būs pārsteigti, atklājot daudzus lielus un mazus dzīvniekus: fermā, pļavā pie dīķa, kalnos un pat pie jūras. Un zoodārza apmeklējuma laikā varēs iepazīties arī ar svešzemju dzīvniekiem no visas pasaules.
‍No vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. Urzulas Velleres ilustrācijas.
PIESTĀJOT INDIJĀ. Maija Bērziņa

Autore Maija Bērziņa grāmatā ”Piestājot Indijā” dalās ar lasītāju savā
pieredzē p
ar Indijas dzīves krāšņo daudzveidību. Viņu iedvesmo
Indijā sastapto cilvēku vienotības izjūta vienam pret otru un
apkārtējo pasauli. Autore atklāj, kādas pārmaiņas un
izaicinājumus globalizācijas laikmets  sagādā  tradīcijas cienošajai
sabiedrībai. Citu tautu pieredzes pārņemšana Indijai nav nekas jauns,
tīkotāji pēc tās bagātībām nākuši un gājuši,atstājot aiz sevis
paliekošas pēdas. Cauri gadsimtiem tie zemi postījuši, atjaunojuši,
apbrīnojuši un pētījuši. Indija gan saglabājusi savu autentiskumu, gan
jaunu vēsmu iespaidā ieviesusi korekcijas savā vērtību sistēmā un
dzīves kārtībā.

Paceļot neizzinātā noslēpuma plīvuru, grāmata ieved lasītāju aiz ielu
kņadas slēptajā pasaulē, kur atklājas iepazīto cilvēku smalkā  garīgās
un materiālās dzīves kvalitātes izjūta. Iespaidi savijušies krāšņā
pavedienā, autorei vērojot mūsdienīgās Indijas vaibstus un
iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. Maija atklāti runā par šo personīgo
pieredzi pateicībā par Indijā pavadīto laiku. Interjera dizaina
pasniedzējas darbs modernā biznesa vidē atklāj citādu Indiju, nekā
pierasts uzskatīt, stāstot par tās atpalicību un nabadzību. Tā ir
spēcīgu kontrastu zeme, kas met izaicinājumu stereotipiskai domāšanai,
dod impulsu saprotošāk pieņemt citādo un paskatīties no malas uz
pierasto. Himalaju kalnu majestātiskums un tradicionālās Indijas
nacionālais kolorīts ar vīraka smaržu ielās vilina  Indiju iepazīt
arvien tuvāk. Grāmata iepazīstina arī ar autores apceļoto vietu aprakstu
un arī vēsturisko notikumu atainojumu.
Lasītājam tā noderēs arī kā praktisks palīgs tūrisma maršrutu
plānošanai Indijā.
Grāmatas redaktos – Valdis Svirskis, literārā korektore – Vija
Aišpure, mākslinieces – Gunta Brakovska un Ramona Dalbiņa.

LATVIJAS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS INDUSTRIJAS STĀSTI / STORIES OF THE SECURITY AND DEFENCE INDUSTRY OF LATVIA. Elīna Egle-Ločmele, Juris Ciganovs, Māris Andžāns

GRĀMATA E-FORMĀTĀ

Latvijas drošības un aizsardzības industrijas stāsti iepazīstinās lasītājus ar ceļiem, pa kuriem mūsu senči ir gājuši un biznesa līderi iet šodien, lai cauri gadsimtiem veidotu spēcīgas rūpnieciskās tradīcijas un zinātnes sasniegumus.

Lasītāji uzzinās arī par to, kā militārā rūpniecība un uz to orientētā zinātne ir sasniegusi Latvijas un pasaules industriālo panākumu virsotnes. Tās ir nozīmīgs atbalsts karavīru kaujas spējām un pamudinājums sabiedrībai būt inovatīvai un noturīgai pret krīzēm, kariem un politisko režīmu maiņām.

Grāmatā apkopoti trīs autoru stāstījumi. Juris Ciganovs stāsta par Latvijas armijas tehniskās apgādes un militārās industrijas pirmssākumiem, Māris Andžāns ieskicē laiku starp pagātnes un nākotnes kariem un militārajām tehnoloģijām un Elīna Egle-Ločmele atklāj, ko nozīmē Latvijas pievienošanās NATO un stāsta par ES nozīmi aizsardzības industrijas attīstībai.

Grāmatā daudz vizuālā materiāla, kā arī augstāko oficiālo amatpersonu apsveikumi Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas 10. gadskārtā un visu federācijas biedru vizītkartes.

Grāmatas mākslinieks Mārtiņš Plotka.

The stories of the Latvian security and defence industry will introduce readers to the paths that our predecessors have followed, and business leaders follow today, in order to build strong industrial traditions and scientific achievements through the centuries.

Readers will learn how military industry and science oriented towards it have reached the heights of industrial success in Latvia and the world. These are an important support to soldiers' combat capabilities and an incentive for societies to be innovative and resilient to crises, war and changes in political regimes.

The book collects the stories of three authors. Juris Ciganovs tells about the beginnings of the Latvian Army’s technical supply and military industry, Māris Andžans outlines about the past and future wars and military technologies, Elīna Egle-Ločmele about the importance of Latvia's accession to NATO and the EU for the development of the defence industry.

The book contains a lot of visual material, as well as congratulations of the highest officials on the 10th anniversary of the Federation Security and Defense Industries of Latvia and business cards of all members of the Federation.

Design by Mārtiņš Plotka.


STORIES OF THE SECURITY AND DEFENCE INDUSTRY OF LATVIA. Elīna Egle-Ločmele, Juris Ciganovs, Māris Andžāns

The stories of the Latvian security and defence industry will introduce readers to the paths that our predecessors have followed, and business leaders follow today, in order to build strong industrial traditions and scientific achievements through the centuries.

Readers will learn how military industry and science oriented towards it have reached the heights of industrial success in Latvia and the world. These are an important support to soldiers' combat capabilities and an incentive for societies to be innovative and resilient to crises, war and changes in political regimes.

The book collects the stories of three authors. Juris Ciganovs tells about the beginnings of the Latvian Army’s technical supply and military industry, Māris Andžans outlines about the past and future wars and military technologies, Elīna Egle-Ločmele about the importance of Latvia's accession to NATO and the EU for the development of the defence industry.

The book contains a lot of visual material, as well as congratulations of the highest officials on the 10th anniversary of the Federation Security and Defense Industries of Latvia and business cards of all members of the Federation.

Design by Mārtiņš Plotka.

SPĒLĒJOS UN MĀCOS kopā ar pelēnu Ēci un kaķēnu Brenci. Daiga Čerikova, Olga Žuravļova
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Mācīsimies latviešu valodu ar prieku!
Pedagoģes Daigas Čerikovas un mākslinieces Olgas Žuravļovas kopdarbs – mācību līdzeklis pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem  Spēlējos un mācos kopā ar pelēnu Ēci un kaķēnu Brenci.
 Grāmata veidota, lai palīdzētu gan mazajiem valodas apguvējiem, gan bērniem, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, veidot pirmo vārdu krājumu, apgūt burtus, to rakstītprasmi.  Tā papildināta ar muzikālu pielikumu internetvidē. 
Grāmatā aplūkotās tēmas –  Skaitļi, Krāsas, Ķermenis, Ģimene, Apģērbs, Ēdiens, Māja, Mājdzīvnieki.  Galvenie varoņi  – pelēns Ēcis un kaķēns  Brencis līdzdarbojas visos stāstījumos, palīdzot saistošu aktivitāšu formā iemācīties skaitļus, vārdus, rakstību un nostiprināt apgūto materālu.  Grāmatas neatņemama sastāvdaļa ir mācību pielikums, kur var iemācīties rākstīt burtus un vārdus un, ieskatoties internetvietnē, kopā dziedāt dziesmas.
Grāmatas autoru iecere – izmantojot grāmatu, atbalstīt bērnu vecākus, pirmsskolas un sākumskolas pedagogus viņu darbā, lai ar aizraujošiem stāstiem, uzdevumiem, zīmējumiem un muzikālu pielikumu mazajiem valodas apguvējiem būtu vieglāk un saistošāk mācīties latviešu valodu, un viņi to darītu ar prieku. 

VISS PAR ROBOTIEM. Andrea Erne
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4 -7 gadi)
Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt.
Kas ir robots?
‍Kādi roboti strādā fabrikās?
‍Kā roboti spēj izglābt dzīvības?
‍Kā roboti mācās domāt?
‍Kā roboti mums palīdzēs nākotnē?

No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
Markusa Humbaha ilustrācijas.

LIDOSTĀ. Andrea Erne
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (Juniors 2-4 gadi)
‍Pirmā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā.
Kas notiek lidostā?
‍Kad beidzot varēs lidot?
‍Kur ir bagāža?
‍Kur labo lidmašīnas?
‍Vai tu pazīsti lidaparātus?

No vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.
DINOZAURU MODEĻI. Skrāpē un radi
Grāmatā atradīsiet 10 pārsteidzošus 3D modeļus skrāpēšanai, krāsošanai un izgatavošanai! Noskrāpējot melno pārklājumu, ieraudzīsiet košus rakstus, bet, ja pagriezīsiet modeli otrādi, varēsiet izkrāsot pēc savas gaumes!
‍Mākslinieks Džeks Makdonalds, no angļu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.
ZAĶA LIELĀ DARBOŠANĀS STĀSTU UN AKTIVITĀŠU MAPE
Daudzas stundas līksmi aizritēs, darbojoties ar šo grāmatu mapi. Aizraujošu stāstu, aktivitāšu un krāsojamās grāmatas, kā arī lapas ar izspiežamiem attēliem un uzlīmes ļaus radoši pavadīt laiku.


BĒRNUDĀRZĀ. MEKLĒ LIETAS! Suzanne Gernhoizere
Grāmata sērijā Meklē lietas! Kopā ar draugiem gūsti prieku spēlējoties, mācoties un veidojot dažādas lietas. Daudzās jautrās ainās šajā bērnudārza bilžu grāmatā atklāsi aizvien kaut ko jaunu.
No vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.
Ilustrējusi Barbara Jelankoviča.
DRĪZ ES ATKAL BŪŠU VESELS! Dorisa Rūbela
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (Juniors 2-4 gadi)
Kāpēc tu dažreiz slimo?
‍Kur tev sāp?
Ko dara pediatrs?
Kā saglabāt veselību?

No vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.
SAULE, VĒJŠ UN LIETUS. Patrīcija Mennena
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (Juniors 2-4 gadi)
Kas notiek negaisa laikā?
Kad rodas varavīksne?

Ko dara vējš?
Kāpēc snieg?

No vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.
Konstances Šarganas ilustrācijas.
NĀC LĪDZI UZ JŪRU! Angela Veinholde
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4 -7 gadi)
Ko var atrast liedagā?
Kāpēc jūras ūdens ir sāļš?
Kā rodas viļņi?
Kur dzīvo roņi?

No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
BĪSTAMIE DZĪVNIEKI. Angela Veinholde
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4 -7 gadi)
Kā dzīvnieki nomedī savu upuri?
Vai ir dzīvnieki, kas izliek slazdus?
Kādēļ daži dzīvnieki ir indīgi?
Ar ko dzīvnieki aizstāvas?
No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
VISS PAR SACĪKŠU AUTOMAŠĪNĀM. Suzanne Gernhejze
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4 -7 gadi)
Kas ir sacīkšu auto?
Kā var kļūt par sacīkšu braucēju?
Kas ir rallijs?
Kur notiek sacensības bez riepām?
No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
Pētera Nīlendera ilustrācijas.
NESTĀSTI. L

L, iepriekš lasītājiem zināma kā Liene Štāla. Šis ir viņas ceturtais dzejoļu krājums. Iepriekš publicēti – „Vakardiena” 1997, „Melnais eņģelis”, 2002, „Lidot”, 2005. Autores dzeja lasāma dažādos Kurzemes dzejnieku kopkrājumos, piemēram, 2018. gadā izdotajā „Piemares vējos”, presē ("Kurzemes Vārds", "Karogs"), tulkojusi uz latviešu valodu 2019. gadā Varšavā izdoto Mareka Gluško (Polijas diplomāts) monogrāfisko pētījumu "Poļi Liepājā-zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture".

Dzejoļu krājuma nosaukums Nestāsti, veido divas asociācijas – viena, ka nav jāstāsta un otra, ka tie nav stāsti. Kaut gan katra dzejoļa vai nodaļas dzejoļu forma ieved stāstā, kuram ar neatslābstošu interesi sekot līdzi. Autore dzīvo Bernē, pirms tam Polijā un vēl senāk Latvijā. Autores filozofiskā dzeja tapusi no 2014. līdz 2022. gadam un lielākoties stāsta par piedzīvoto Šveicē, īpaši, ja līdzi draugs Winners (velosipēds), kurā aizved uz jebkuru vietu. Krājumu lieliski papildina fotogrāfijas no skaistās Šveices.LAI NOTIEK! AKTIVITĀŠU GRĀMATA. H.Ketere, K.Movata
Lieliska aktivitāšu grāmata, kurā var iziet labirintus, veidot ainas ar mīkstām uzlīmēm, krāsot pēc cipariem, uzbūvēt savu kosmosa kuģi un iesaistīties daudzās citās pārsteidzošās nodarbēs. Tā darbojoties, nemanot aizritēs vairākas stundas.
‍Māksliniece Gabriēle Tafuni. No angļu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova.

ZELTMATĪTE UN TRĪS LĀČI
Ielūkojies trīs lāču namiņā! Kurā bļodā ir visgaršīgākā putra? Un kurā gultiņā ir visērtāk gulēt?
‍Ar fantastiskām 3D uznirstošām ainām katrā lappusē tiks iedzīvināta klasiskā pasaka, kas bērniem sagādās lielu prieku.
‍Ilustrējis Džeimss Ņūmens Grejs.

MĒS SARGĀJAM APKĀRTĒJO VIDI. Karola van Kesele
Grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4 -7 gadi). Šoreiz saņemsim atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistās ar apkārtējo vidi - Kur labi jūtas vietējie dzīvnieki? Kāpēc mēs šķirojam atkritumus? Kāda pārtika noslogo klimatu? Kādēļ mums jāsargā apkārtējā vide? Kā ikviens var piedalīties? Grāmatā daudz atveramo atloku, kas rotaļīgi sniedz zināšanu prieku.
No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
ATKLĀJAM DABAS BRĪNUMUS. Zuzanne Gernhoizere
Izzinoša grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4-7 gadi). Grāmata sniegs atbildes uz visdažādākajiem  jautājumiem - Kādi brīnumi slēpjas pazemē? Kur ir daudz vulkānu? Kā radies Lielais kanjons? Kurš ir pasaules augstākais kalns? Kāda ir dzīve ledus valstībā? No vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece.
 
  SIA "Madris" 
Rīgā, Tallinas iela 36a, tālr. 67374020; 29906392, Rīga, LV-1001 
E-pasts: madris@madris.lv
‍Darba laiks: 10:00-17:00; sestd. svētd.- brīvs.
Sākums|Par uzņēmumu|Sagatavošanā|NOTIKUMI|Kontakti
Apmaksa, piegāde un lietošanas noteikumi
Copyright 2010; Created By MB Studija. »